Aanmelden

Aanmelden

welkom

De exacte datum van de inschrijfavond is nog niet bekend. Waarschijnlijk zal deze, net als voorgaande jaren, in februari (D.V.) zijn. De datum wordt bekend gemaakt via de nieuwsbrief.

Als er door bepaalde omstandigheden tussentijdse inschrijving nodig is, is dat altijd mogelijk bij onze locatiedirecteur dhr. M.Th.J. Roest (0418-561899).
U kunt bij hem een oriënterend gesprek aanvragen.
Ook kan hij u informeren over de organisatie en de inhoud van het onderwijs en geeft hij u graag een rondleiding door de school.