Groep 3-4 leert in de tuin

Wist u dat we vanmiddag heel veel geleerd hebben? Nee, niet op school, werkend achter onze tafel, zoals we dat gewoonlijk doen. We zijn namelijk op stap geweest naar de tuin van familie Zondag. Wat was het daar mooi! Allereerst hebben we naar een prentenboek geluisterd en een groepsspel gedaan. En daarna kwam het leukste. We mochten zomaar de appels gaan rapen die er in de tuin te vinden waren. Wat hebben we hard gewerkt! Alle goede appels in de ene kruiwagen, alle appels die niet bruikbaar meer waren, in de andere kruiwagen. Moe maar voldaan kwamen we aan het einde van de middag weer op school aan, bepakt en bezakt met appels. En wat we geleerd hebben? Kennismaken met elkaar, elkaar helpen, samen delen, samen overleggen, en nog veel meer… Kijkt u maar mee!