Het fiets-/voetpad is geopend!

Vanmiddag was het zover, het nieuwe fiets-/voetpad aan de Delkant werd geopend! Na een korte opening van meester Roest hield, namens de gemeente, wethouder Bragt een korte toespraak. Daarna zongen wij ‘Wethouder, mag ik overlopen, ja of nee? Met dit nieuwe paadje zijn wij erg tevree!’  Wethouder Bragt knipte daarna samen met Liz het lint door en zij fietsten als eerste over het pad. Daarna volgde de rest van de school, lopend. Alle leerlingen kregen een heerlijke feestelijke lolly.