Het team

Vacatures

Op dit moment is er onderstaande vacature:

Vacature pedagogisch medewerkster voor de Peutergroepen

Het team

Vervangingspool

Vandaag invallen in groep 5 op de ene school, de rest van de week in groep 3 op de andere en volgende week weer een nieuwe school? Als leerkracht in onze vervangingspool ben jij de flexibele professionele vervanger die werkelijk het verschil maakt voor de deelnemende scholen. Spring jij bij ons in?

Lees meer
Stagelopen

Volg jij de PABO of de opleiding tot onderwijsassistent en wil je graag stage bij ons komen lopen, dan kun je jezelf aanmelden bij onze locatiedirecteur dhr. M.Th.J. Roest via ons telefoonnummer 0418-561899 of via
info@schoolgameren.nl. We bekijken dan of
we jou een stageplaats kunnen aanbieden.

Beloningsbeleid

Het personeel wordt beloond conform de in de CAO Primair Onderwijs vastgelegde regelgeving c.q. afspraken, rekening houdend met de richtlijnen vanuit het Ministerie.