Resultaten tevredenheidspeilingen + plan van aanpak

Één keer in de twee jaar nemen wij tevredenheidspeilingen af. Niet alleen bij het personeel, maar ook bij de leerlingen en ouders/verzorgers. Hieronder vindt u een snelkoppeling naar de resultaten van de leerlingtevredenheidspeiling en de oudertevredenheidspeiling. De linkse kolom geeft de resultaten weer schooljaar 2014-2015. De rechtse kolom geeft de resultaten weer van schooljaar 2016-2017. Wij mogen erg tevreden zijn hierover, heel fijn! Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten, daar gaan wij mee aan de slag.

Resultaten leerlingtevredenheidspeiling (klik hier om te openen)
Resultaten oudertevredenheidspeiling (klik hier om te openen)

Plan van aanpak n.a.v. de enquêtes (klik hier om te openen)