De Voorschool

Drie Turfjes Hoog

We draaien alweer een aantal jaren met de Voorschool op onze school. Dit blijkt een succes te zijn. Vanaf 2,5-jarige leeftijd zijn alle kinderen welkom op de Voorschool. Graag willen we de kinderen spelenderwijs laten leren. Niets moet, alles mag. De inrichting van het lokaal zal de kinderen uitnodigen tot spelen, ontdekken en leren.

De Voorschool draait met drie groepen. Op maandagochtend en dinsdagmiddag groep B, op maandagmiddag en donderdagochtend groep C en op woensdagochtend en donderdagmiddag groep A. De tijden zijn van 08.30 uur tot 11.50 uur, behalve op woensdag. Op woensdag is het van 08.30 uur tot 12.05 uur. Op donderdagmiddag is het van 13.15 uur tot 15.20 uur. De vakanties van de Voorschool lopen gelijk met die van de basisschool.

Juf Geeke (woensdagochtend en donderdagmiddag), juf Willemieke (maandagochtend, maandagmiddag en donderdagochtend) en juf Willy (dinsdagmiddag) hebben de verantwoording voor de Voorschool. Juf Joanette is alle dagdelen als onderwijsassistente aanwezig.

Het doel van onze Voorschool is:
– De startbekwaamheid vergroten van kinderen die op 4-jarige leeftijd in groep 1 binnenkomen.
– Het ondersteunen van kinderen waarvan men onderwijsachterstanden verwacht of worden geconstateerd.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland, zo ook van onze Voorschool. Onze gegevens kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken:
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klik hier voor het inspectierapport gemaakt op 11 september 2017.
Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan (versie januari 2017).

Wanneer u graag meer wilt weten over onze Voorschool of u wilt uw kind aanmelden, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met onze locatiedirecteur M.Th.J. Roest.

Klik op onderstaande afbeelding om het informatieboekje van onze Voorschool ‘Drie Turfjes Hoog’ te bekijken/lezen.

Voorschool Gameren