De Voorschool

Drie Turfjes Hoog

We draaien alweer een aantal jaren met de Voorschool op onze school. Dit blijkt een succes te zijn. Vanaf 2,5-jarige leeftijd zijn alle kinderen welkom op de Voorschool. Graag willen we de kinderen spelenderwijs laten leren. Niets moet, alles mag. De inrichting van het lokaal zal de kinderen uitnodigen tot spelen, ontdekken en leren.

De Voorschool draait met drie groepen. Op maandagochtend en dinsdagmiddag groep B, op maandagmiddag en donderdagochtend groep C en op woensdagochtend en donderdagmiddag groep A. De tijden zijn van 08.30 uur tot 11.50 uur, behalve op woensdag. Op woensdag is het van 08.30 uur tot 12.05 uur. Op donderdagmiddag is het van 13.15 uur tot 15.20 uur. De vakanties van de Voorschool lopen gelijk met die van de basisschool.

Juf Joanette, juf Gerdien en juf Lize hebben de verantwoording voor de Voorschool.

Het doel van onze Voorschool is:
– De startbekwaamheid vergroten van kinderen die op 4-jarige leeftijd in groep 1 binnenkomen.
– Het ondersteunen van kinderen waarvan men onderwijsachterstanden verwacht of worden geconstateerd.

Op de website van het Landelijk Register Kinderopvang vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen en peuterspeelzalen in Nederland, zo ook van onze Voorschool. Onze gegevens kunt u bekijken door op onderstaande link te klikken:
http://www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Klik hier voor het inspectierapport gemaakt op 11 september 2017.
Klik hier voor het pedagogisch beleidsplan (versie januari 2017).

Wanneer u graag meer wilt weten over onze Voorschool of u wilt uw kind aanmelden, dan nodigen wij u van harte uit om contact op te nemen met onze locatiedirecteur M.Th.J. Roest.

Oudercommissie / Ouderraadpleging
In het kader van de regelgeving Kinderopvang is er sprake van het oprichten van een oudercommissie en/of het uitvoeren van een ouderraadpleging. Voor kinderopvanglocaties (Voorscholen) met meer dan 50 peuters per week is een oudercommissie verplicht. Voor locaties met minder dan 50 peuters is het verplicht om een inspanning te leveren om een oudercommissie in te stellen.  Als blijkt dat er geen ouders zijn die lid van de oudercommissie willen worden, is de organisatie verplicht om met regelmaat een ouderraadpleging te houden. Er is dus of een oudercommissie of er zijn ouderraadplegingen. De thema’s die daar besproken moeten worden, zijn:

– pedagogisch klimaat
– voedingsbeleid
– beleid rondom opvoeding, veiligheid en gezondheid
– de openingstijden
– het beleid van Voor- en Vroegschoolse Educatie
– klachtenbeleid
– de prijs

Mochten ouders interesse hebben om zitting te nemen in deze oudercommissie van de Voorschool, dan kunnen zij zich bij de directie melden. Wij verwachten van ouders die zitting nemen in deze oudercommissie dat ze de grondslag van de vereniging onderschrijven.
Momenteel hebben we geen oudercommissie. Wanneer deze er niet komt, zullen wij wel jaarlijks via ouderraadpleging de input van de ouders meenemen in onze eventuele beleidswijzigingen.
Op het inschrijfformulier is een kopje opgenomen zodat alle nieuwe ouders voortaan hiervan op de hoogte zijn. Via de nieuwsbrief kunnen ouders ook een oproep tegemoet zien voor aanmelding voor de oudercommissie.

Klik op onderstaande afbeelding om het informatieboekje van onze Voorschool ‘Drie Turfjes Hoog’ te bekijken/lezen.

Voorschool Gameren