Afscheids-cd voor meester Van Kranenburg

Per 1 april jl. is meester Van Kranenburg (onze directeur-bestuurder) uit dienst gegaan. Omdat hij ontzettend van muziek houdt, hebben alle groepen (ook van de school in Poederoijen en Leerbroek) voor hem een lied/psalm gezongen en deze hebben we op cd gezet. Hier ziet u een aantal foto’s van groep 7 en groep 8. Zij hebben de psalm opgenomen in de Hervormde Kerk hier in Gameren.