De School

De school

Onze school staat in het rustige dorp Gameren. Het ligt in het groen van de Delkant tussen historische gebouwen. We hebben een nostalgisch gebouw met een mooie speelplaats. De leerlingenzorg staat bij ons hoog in het vaandel.
Op dit moment zitten er ongeveer 275 leerlingen bij ons op school, verdeeld over 11 groepen. Daarnaast hebben we drie Voorschoolgroepen met ongeveer 45 peuters.

Voorgeschiedenis

De ‘Vereeniging tot Stichting en Instandhouding van eene School met den Bijbel te Gameren’ werd opgericht in 1906. De officiële acte, ondertekend door hare majesteit koningin Wilhelmina, ligt nog als bewijs op school. In 1908 startte men aan de zuidoostelijke kant van de Grote Del de bouw van onze school. De voorzitter was Ds. A. Dekker. De namen van de andere bestuursleden destijds staan vermeld op de steen bij de ingang van de school. De school bestond uit drie lokalen en een onderwijzerswoning. In 1910 werd de school al uitgebreid met een lokaal en een bestuurskamer. Zo is de school steeds groter geworden. Op dit moment beschikt de school over 13 lokalen, een gemeenschapsruimte, een personeels-/bestuurskamer, een directiekamer, 3 gesprekskamers, een computerlokaal en een kleutergymlokaal.

Grondslag

De grondslag van de school is de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. De uitleg van de Bijbel is overeenkomstig de drie Formulieren van Enigheid.
We willen een school zijn, waar kinderen zich geaccepteerd weten en in aanraking worden gebracht met God en Zijn Woord.
Bij aanmelding van een leerling wordt de ouder(s)/verzorger(s) gevraagd om de grondslag van de school te respecteren en de consequenties die dat voor het onderwijs op onze School met de Bijbel heeft, te onderkennen.
Wat zijn dan de consequenties van het volgen van onderwijs op een School met de Bijbel? We zijn elke morgen bezig met de Bijbel. We bidden in de klas en leren psalmverzen. Van u als ouders wordt verwacht dat u dat stimuleert.
Maar het zitten op een ‘School met de Bijbel’ verlangt van ons ook een bepaald gedrag zoals respect, liefde en eerlijkheid. Ook daarin verwachten we medewerking van u.

Toezichthoudend bestuur

Onze school maakt per 1 augustus 2019 deel uit van Stichting De Planthof. De grondslag van de stichting is de Bijbel (Statenvertaling) verklaard in de drie Formulieren van Enigheid. Onder deze stichting valt ook de Juliana van Stolbergschool te Poederoijen. Het stichtingsbestuur bestaat uit een zestal toezichthoudende bestuursleden en een uitvoerend bestuurder (directeur-bestuurder). Deze formuleert het beleid dat vervolgens door de locatiedirectie en het team wordt uitgevoerd. De toezichthouders keuren het vastgestelde beleid goed.

Daarnaast kent de school de Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag’. Deze Vereniging heeft bestuursleden die de Verenigingszaken behartigen en zich inzetten voor het vormgeven van de identiteit van onze school. Dit laatste doen zij in de hoedanigheid van Identiteitsraad.

Het e-mailadres van het schoolbestuur is bestuur@planthofscholen.nl.

Identiteitsraad

Daarnaast kent de school de ‘Vereniging tot het Verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag’. Deze Vereniging heeft bestuursleden die de verenigingszaken behartigen en zich inzetten voor het vormgeven van de identiteit van onze school. Dit laatste doen zij in de hoedanigheid van Identiteitsraad (ID-raad).

De samenstelling van de ID-raad is:
J. Oomen (voorzitter)
J.C. de Bijl (secretaris)
G.J. de Fijter (penningmeester en 2e voorzitter)
G.J. van Tuijl (algemeen lid en aanspreekpunt schoolwoning)
W. van den Berg (algemeen lid)

Missie en Visie

Onze metafoor luidt: Onze school is als een boom.

Wortels
Hij staat stevig met zijn wortels in goede grond met levenssappen tot groei en bloei. De goede grond is het Woord van God, waarin de wortels stevig vastgehecht zijn. Dankzij de goede grond leeft de boom.
Stam
Hij heeft een stevige, solide stam van goed en gedegen onderwijs, waaruit de takken goed kunnen groeien en houvast hebben.
Hovenier
De hovenier zoekt naar een mooie vorm van de boom. Hij bemest, sproeit, leidt de takken en snoeit. Ook behandelt hij zieke delen. Hij zorgt voor rust rondom de boom. Een kweekplaats bij uitstek!
Takken
De ene tak groeit recht omhoog, de andere via een omweg. Elke tak heeft zijn eigen vorm. Elke leerkracht met zijn eigen gaven, talenten en mogelijkheden. De verscheidenheid van de takken maakt de boom zo boeiend.
Omstandigheden
De boom maakt alle jaargetijden mee. Er zijn stormen, takken kunnen afwaaien, de bliksem kan erin slaan. Het kan niet altijd zomer zijn maar na de winter volgt steeds weer de lente.
Vogels
De boom is er voor de vogels. Vogels van allerlei pluimage. Elke vogel heeft zijn eigen gave. De een kan goed zingen, de ander kan snel vliegen. Elke vogel zingt zoals hij gebekt is. Vogels bouwen hun nest in de boom en voelen zich er veilig. De takken bieden houvast, bescherming en voedsel. Zonder voedsel groeit de vogel niet. De uitdaging is om zo hoog mogelijk te komen, waar de lekkerste vruchten hangen. Onder de boom is het schaduwrijk.
Parenters
De boom is aantrekkelijk om in te verblijven, de jonkies worden dan ook met vertrouwen achtergelaten door hun ouders. De ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen en blijven graag op de hoogte van de gebeurtenissen in de boom. Soms komen ze op bezoek en leven mee met de boom en de vorderingen van hun kroost. Ze kunnen er altijd hun ei kwijt.
Activiteit
Soms gonst het in de boom van de activiteiten. Vaak heerst er rust en wordt er gewerkt. Na zo’n 8 jaar deel uitgemaakt te hebben van de boom, vliegen de vogels uit.
Resultaat
Onder de boom staat een bank. De ontmoetingsplek bij uitstek. Onder de boom wordt gefilosofeerd over de gedragingen en de ontwikkeling van de vogels. Positieve ontwikkelingen stemmen ons dankbaar. Geduldig bouwen we verder waar de gewenst resultaten nog niet behaald zijn.
Jaarverslaggeving 2020 en reglement Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs

Door hier te klikken, kunt u de jaarverslaggeving van 2020 bekijken/lezen.

U kunt hier het reglement van de Klachtencommissie Reformatorisch Onderwijs inzien.