Groep 6-7 – Op weg naar Pasen

Het is bijna Goede Vrijdag en Pasen. Groep 6-7 heeft in groepjes kunstschilderijen gemaakt. Prachtig gedaan, echt om even stil van te worden. Kijkt u mee?

  • Hosanna, de Koning komt!
  • Judas de verrader
  • Het laatste avondmaal
  • Getsemané
  • Petrus verloochent Jezus
  • Jezus of Barrábas
  • De kruisiging van Jezus: “Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij?”
  • Jezus in het graf
  • Jezus leeft!