Kinderen

Onderbouw

Als je 4 jaar bent, mag je bij ons op school komen. Op school gaan we spelen, werken, heel veel knutselen, vertelt de juf een verhaal of leest ze voor uit een boek. Soms gaan we ook naar het speellokaal of spelen we buiten.

Middenbouw

Als je in groep 3 zit, gaat de juf je helpen bij het lezen. Ook gaan we leren rekenen. Soms werken we achter de computer. En natuurlijk gaan we twee keer in de week gymmen. In groep 4 beginnen we met ‘Leesfontein’. Dan mag je met iemand allerlei leuke boeken lezen. In groep 5 gaan we beginnen met biologie, geschiedenis en aardrijkskunde.

Bovenbouw

De groepen 6, 7 en 8 noemen we de bovenbouw. Je behoort nu tot de oudsten van de school. In deze groepen gaan we je voorbereiden op het Voortgezet Onderwijs. Je krijgt huiswerk mee en we helpen je bij het werken met een agenda. In groep 7 doe je mee met het verkeersexamen en in groep 8 mag je het EHBO-diploma behalen. Verder ga je in groep 8 natuurlijk op kamp.

Diversen

In maart 2019 hebben wij bij de leerlingen de ‘leerlingtevredenheidsenquête’ afgenomen. Door hier te klikken, kunt u de resultaten bekijken.