Leermethoden

Leermethoden

Wij werken met zorgvuldig uitgezochte leermethoden. Die methoden hebben voor kinderen van alle niveaus een gevarieerd aanbod. Regelmatig worden de prestaties van de kinderen gemeten en vergeleken met het landelijk gemiddelde. Er is ruim aandacht voor allerlei ontwikkelingen van het kind.

De basis voor het taalonderwijs wordt thuis gelegd. Als een kind een thuis heeft waar veel en met plezier wordt gelezen en voorgelezen, heeft het een aantal drempels minder te nemen.
In de kleutergroepen worden de kinderen zorgvuldig gevolgd en begeleid bij alle voorbereidende lees- en taalactiviteiten.

Lezen en Taal in groep 3

In groep 3 wordt gewerkt met de methode ‘Lijn 3’. Dit is een lees- en taalmethode. In het eerste halfjaar ligt de nadruk op het beginnend lezen. Er zijn ook eenvoudige taalopdrachten. In het tweede halfjaar wordt de techniek van het lezen verder geoefend. Er is steeds meer aandacht voor taalontwikkeling en spelling.
Begrijpend lezen krijgt al enige aandacht. Er wordt gewerkt met de schrijfmethode ‘Klinkers’. Hiermee leren de kinderen letters en woorden schrijven die ze bij het lezen geleerd hebben.

Lezen

Van groep 4 tot en met groep 8 wordt het technisch lezen verder ontwikkeld met de methode ‘Leesfontein’. Deze splinternieuwe technisch leesmethode hebben we vorig jaar geïmplementeerd. Bevordering van het leesplezier wordt o.a. gestimuleerd door voorleesbeurten, boekbesprekingen, voorlezen door de leerkracht en de klassenbibliotheken. Bij andere vakken is lezen een belangrijk middel om informatie te verkrijgen. In de hal hebben we een prachtige leeshoek waar de kinderen heerlijk in de kussens kunnen wegzakken met een mooi boek.

Begrijpend Lezen

Vanaf groep 4 komt naast het technisch lezen ook het begrijpend lezen aan bod. We gebruiken de methode ‘Nieuwsbegrip’ en de hulpboeken van Cito. ‘Nieuwsbegrip’ behandelt teksten met een directe link naar de actualiteit. Een onderwerp dat die week prominent in het nieuws is, wordt zodoende met begrijpend lezen besproken. De kinderen kunnen een filmpje hiervan bekijken op het internet. Zodoende is een grote stimulans om begrijpend lezen aantrekkelijk te houden.

Nederlandse Taal

We gebruiken in de groepen 4 tot en met 8 de nieuwste methode ‘Taal Actief’. In groep 3 wordt de methode ‘Lijn 3′ gebruikt. Deze methoden gaat uit van ’taal leren door doen’. Luisteren, spreken, lezen, stellen, spellen en taalbeschouwing komen wisselend aan de orde en worden systematisch geoefend. Hiermee voldoen we aan de kerndoelen en geven we modern taalonderwijs.

Schrijven

De methode ‘Klinkers’ wordt gebruikt in groep 3. De groepen 4 en 5 gebruiken de methode ‘Handschrift’. De kinderen leren licht hellend aan elkaar schrijven. Ze oefenen een vlot lopend handschrift en trainen de fijne motoriek. Vanaf groep 6 ontwikkelen de kinderen een eigen handschrift. Hier ligt de nadruk op een soepel lopend, goed leesbaar schrift.

G.O.A. / V.V.E.

In de Bommelerwaard is een taalachterstand ten opzicht van de rest van het land. De gemeente stelt via het GOA (Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid) en VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie) gelden ter beschikking om deze achterstand weg te werken. Van dat geld hebben de Voorschool gestart. Tevens hebben we diverse middelen kunnen aanschaffen op lees-/taalgebied.